ΚΥΑ 366539/96

URL: https://fdlmes-ckan.getmap.gr/dataset/dd108f94-b562-4d64-b1f0-e31ff3e86716/resource/a735fdd5-b97e-49de-a768-87fc9e1e8823/download/366539_96.pdf

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων...

Πηγή : ΚΥΑ 366539/96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)

Ενσωματώστε

Αυτή η οπτικοποίηγση πόρου δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες

Λήψη πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 18, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 18, 2021
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2021
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Creative Commons CCZero
Has viewsTrue
Ida735fdd5-b97e-49de-a768-87fc9e1e8823
Mimetypeapplication/pdf
Package iddd108f94-b562-4d64-b1f0-e31ff3e86716
Revision id6ba60a7f-e5bd-4562-a3c1-a7570dbef1c1
Size603,9 KiB
Stateactive
Url typeupload