Υγρότοποι. Το νερό ως πηγή Ενέργειας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση των βασικών παραμέτρων συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ασκήσεων πεδίου με κύριο θέμα τη διαχείριση του νερού.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Κ.Π.Ε.Μ.
Είδος Εντύπου Έγρωμο βιβλιαράκι.
Σελ. 48
Συγγραφέας Κέντρο Περιβαλ. Εκπαίδευσης Μουζακίου
Τοποθεσία Καρδίτσα