Υδρογεωλογική περιβαλλοντική μελέτη του καρστικού συστήματος των τριαδικών ανθρακικών λατυποπαγών στο οροπέδιο Παλαιομάνινα-Πεντάλοφος, ΝΔ Αιτωλοακαρνανία

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Ιδρυματικό Αποθετήριο
Είδος Εντύπου Mεταπτυχιακή εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών
Συγγραφέας Τσερόλας, Παναγιώτης