Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464Β'/03.12.2008)

Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Ιανούαριος, 2022, 16:02 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)