Βιβλιογραφία για την Οικολογία και το Περιβάλλον

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση των τίτλων της σχετικής Ελληνικής βιβλιογραφίας. Πλήρως ολοκληρωμένη εργασία με αναφορά σε όλες τις δυνατές πηγές μέχρι το έτος 1991.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς/ Τμήμα Οικολογίας & Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 48
Συγγραφέας Χανιωτάκης Δημήτρης
Τοποθεσία Αθήνα