Βιβλίο Περιλήψεων Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για το Μέλλον των Γυπών στα Βαλκάνια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:40 (EET)
Δημιουργήθηκε 14 Ιανούαριος, 2021, 10:17 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Book of Abstracts of the International Workshop on: The Future of Vultures in Balkans: Tackling Threats and Building Network Opportunities