Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας - Τόμος 1ος A-D

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 19:21 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:59 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
Σελ. 405
Συγγραφέας Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ.