Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Αλιεία και Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού: Προβλήματα και προοπτικές. Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:33 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας / ΕΒ
Είδος Εντύπου Πρακτικά εκδηλώσεων 2008
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας / ΕΒ