Βιολογία και δυναμική πλυθυσμών του μυξιναριού Liza aurata (Risso,1810) (Pisces:Mugilidae) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Ιδρυματικό Αποθετήριο
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών
Συγγραφέας Χώτος, Γεώργιος