Το πανηγύρι της Αγ. Αγάθης

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Ολοκληρωμένη παρουσίαση του πανηγυριού (ιστορία, οργάνωση, φορεσιές, όργανα, χοροί, τραγούδια)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:08 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Κομζιάς, Γ.
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 300
Συγγραφέας Κομζιάς Γ.
Τοποθεσία Αιτωλικό