Το Δικαίωμα Προσφυγής στα Κοινοτικά Όργανα

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Συνοπτικός οδηγός

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Μ. Παπαγιαννάκης
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 10
Συγγραφέας Παπαγιαννάκης Μ. – Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
Τοποθεσία Αθήνα