Το άλας της Λέσβου - Το άλας της Κω

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Είδος Εντύπου Σχολικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπ. Εθν. Παιδείας & θρησκευμάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συγγραφέας Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης"Γ. & Α. Δελής" & 1ο Ιπποκράτειο Γυμνάσιο Κω