Θαλάσσιες Χελώνες

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Εκλαϊκευμένο πληροφοριακό έντυπο για τις θαλάσσιες χελώνες (βιολογία , κατανομή, νομοθεσία).

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:00 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:00 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας
Είδος Εντύπου Ασπρόμαυρο βιβλιαράκι.
Σελ. 30
Συγγραφέας Jacobs Francine
Τοποθεσία Αθήνα