Τα Κείμενα του Κέντρου Πληροφόρησης της Πρέσπας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Διεξοδική αναφορά στο φυσικό, ιστορικό, πολιτισμικό, παραγωγικό περιβάλλον των Πρεσπών με αναφορά σε δομές και δράσεις διαχείρισης και προστασίας.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 125
Συγγραφέας Κατσαδωράκης Γ.
Τοποθεσία Αγριος Γερμνανός