Τα φωλιάζοντα Πουλιά στον Υγρότοπο Μεσολογγίου

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Πληθυσμοί και κατανομή στην περιοχή των φωλιαζόντων πουλιών. Η μόνη μέχρι τώρα και η πλέον πρόσφατη πηγή δεδομένων στο εν λόγω ζήτημα.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:01 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:01 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας
Συγγραφέας Ρουσσόπουλος Γιάννης
Τοποθεσία Μεσολόγγι