Συστηματική & Οικολογική Μελέτη των Διατομών των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου, Αιτωλικού & Κλείσοβας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Βιολογίας
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Αθήνας
Συγγραφέας Δανιηλίδης Β.Δ.