Συσσώρευση περισπλαγχνικού λίπους στην τσιπούρα: συγκριτική μελέτη μεταξύ ομάδων διαφορετικής προέλευσης εκτρεφομένων σε ιχθυοκλωβούς και σε λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδας .

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΚΘΕ. Σύλλογος Εργαζομένων
Συγγραφέας Ε. Δημητρίου, Κ. Βιδάλης, Ι. Λεονάρδος, & Ι. Οντριας