Συσχέτιση Βλάστησης - Εδαφικών Συνθηκών στο Μικρονησιωτικό Σύμπλεγμα των Εχινάδων (Ιόνιο Πέλαγος).

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Βοτανικής Εταιρείας
Συγγραφέας Ηλιάδου Ε., Αβραμόπουλος Γ., Αργυρούλης Ι., Δημόπουλος Π., M. Πανίτσα