Συμβολή στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Τριχωνίδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας , ΣΚΕΑΒ
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συγγραφέας Δημητρίου Ι. Ηλία