Συμβολή στή βιολογία του Rutilus Rubilio (Bonaparte, 1837), (Pisces : Cyprinidae), της Τριχωνίδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:27 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ ΣΚΕΑΒ
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας Χαράλαμπος Κ. Νταουλάς