Συμβολή στη βιολογία και στην υπό ελεγχόμενες συνθήκες αναπαραγωγή και εκτροφή της γαρίδας Penaeus kerathurus (Forskal, 1775)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΤΕΙ Μεσολογγίου
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΤΕΙ Μεσολογγίου
Συγγραφέας Των Φυλακτού Αναστασίας και Τσώρη Βασιλικής
Τοποθεσία Μεσολόγγι