Συμβολή στη μελέτη των ακαρνανικών λιμνών Τριχωνίδα - Λυσιμαχία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΤΕΙ Μεσολογγίου
Είδος Εντύπου Πτυχιακή Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΤΕΙ Μεσολογγίου
Συγγραφέας Παπαργυριάδου Γεωργία / Παυλίδης Γεώργιος
Τοποθεσία Μεσολόγγι