Συμβολή στη γνώση του ζωοβένθους και φυτοβένθους της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Thalassographica [Reprint]
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Athens IOFR
Συγγραφέας Κώστας Μπόγδανος και Αριστείδης Διαπούλης