Συμπληρωματικά Έργα για την Αναβάθμιση των Υδατικών Οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτ-νιας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:15 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:15 (EET)
Αντίτυπα 3
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Συγγραφέας Λαδά Ζ. κ.α & Μαραβέλας Χ & συνεργάτες
Σχόλιο Τεύχη Δημοπράτησης
Τοποθεσία Αθήνα