Συγκριτική μελέτη της βιολογίας του είδους Scardinius acarnanicus στις λίμνες Λυσιμαχία & Τριχωνίδα

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΤΕΙ Μεσολογγίου
Είδος Εντύπου Πτυχιακή Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΤΕΙ Μεσολογγίου
Συγγραφέας Αγιαννιτόπουλος Αντώνιος / Γκίρης Στυλιανός
Τοποθεσία Μεσολόγγι