Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Επιγραμματική περίληψη σχετικών προτάσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Σελ. 50
Συγγραφέας Βακάκης και Συνεργ. Α.Ε.
Τοποθεσία Αθήνα