Στοιχεία Αλιευτικής Διαχείρισης του είδους Mugil cephalus (κέφαλος) στη Λιμνοθάλασσα Μεσολλογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Αικατερίνη Σ. Κριμπένη