Σχέδιο Διαχείρισης και Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Προστατευόμενης Περιοχής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιούλιος, 2021, 13:44 (EEST)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ν.Α. Αιτ/νιας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συγγραφέας Ψαρροπούλου Ε.