Προβλήματα ρυπάνσεως των επιφανειακών και υπόγειων νερών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:53 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας
Είδος Εντύπου Εισήγηση Ημερίδας
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Συγγραφέας Κων/νος Καντάς