Προστατευόμενη περιοχή λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού και ευρύτερης περιοχής : Οδηγός επισκέπτη

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:53 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ΣΚΕΑΒ
Συγγραφέας Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Επικοινωνίας