Προστασία και Διαχείριση των Ελλ. Υγροτόπων. Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας για Ελλ. Υγροτόπους.

Περιεχόμενο: Πρακτικά συνάντησης για τους Ελληνικούς Υγρότοπους.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:35 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 17-21 Απριλίου 1989
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έκθεση.
Σελ. 600
Συγγραφέας Γεράκης Π.
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη