Προκαταρκτική Μελέτη Διαχείρισης Υδάτων Βόρειου Τμήματος Αν. Κλείσοβας & Διάνοιξης Επικοινωνίας Υδάτων Πλώσταινας - ΤΜΗΜΑ ΙΙ Διάνοιξης Επικοινωνίας Υδάτων Πλώσταινας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:23 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:53 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ - Πράσινο Ταμείο 2012
Συγγραφέας Ριζοτεχνική - Δρ. Σερετάκη Θ.