Πρέσπα, Τα Μονοπάτια της Φύσης & της Ιστορίας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:07 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο και 4 χάρτες
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
Συγγραφέας Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών