Περιβαλλοντική Προστασία και κτηνοτροφικά απόβλητα. Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:52 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:52 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Παναγιώτης Πετούσης