Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:11 (EET)
Είδος Εντύπου Επιμορφωτικό Υλικό
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΜΙΟ-ECSDE
Συγγραφέας ΜΙΟ-ECSDE
Τοποθεσία Αθήνα