Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 1. Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος, 2. Εφαρμογές σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :ποιοτική έκδοση παρουσίασης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων γυμνασίων και λυκείων της Ανατολικής Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Δνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 95
Συγγραφέας Κοσμίδης Παύλος
Τοποθεσία Αθήνα