Περιβαλλοντική Αγωγή – Ευκαιρία για το Περιβάλλον – Πρόκληση για την Εκπαίδευση

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :παρουσίαση αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:09 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Συντονίστρια εκδ. Σακοβέλη Πην. , τεύχος 3
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση