Περιβάλλον, Νομοθεσία, Δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Βασικά συνταγματικά δικαιώματα και βασική νομοθεσία (παλαιά ξεπερασμένη έκθεση).

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Ένωση Δίκαιου Περιβάλλοντος (ΕΔΠ)
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 40
Συγγραφέας Καλλία – Αντωνίου Α.
Τοποθεσία Αθήνα