Περιβάλλον - Νομοθεσία

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας για το Περιβάλλον μέχρι το 1999.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 600
Συγγραφέας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονείας-Δ/νση ΠΕΧΩ
Σχόλιο Ρούση-Χρυσόπουλος