Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:18 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Παπασωτηρίου
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη εργασία.
Σελ. 341
Συγγραφέας Βιβίζος Γ. & Μερτζάνης Α.
Τοποθεσία Αθήνα