Περιληπτικά Στοιχεία για τις Μελέτες Π.Ε. από τα Προτεινόμενα Τεχνικά Έργα Ανάπτυξης των Λ-Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ν. Αιτ/νιας δ/νση Τεχνικών Έργων
Συγγραφέας Υδρο-σύστημα Σύμβουλοι ΜηχανικοιίΕ.Π.Ε. & Συμπράτοντα γραφεία