Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας – Νομός Αχαΐας, Αιτω-νιας, Ηλείας

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και λιτό κείμενο.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:06 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:06 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Περιφερ. Ταμείο Ανάπτυξης
Είδος Εντύπου Έγχρωμο φωτογραφικό άλμπουμ
Σελ. 83
Συγγραφέας Περιφ. Δυτ. Ελλάδος, Περιφ. Ταμείο Αναπτυξ.