Παραποτάμια Οικοσυστήματα ΑΧΕΛΩΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Περιεχόμενο: Περιεκτική περιγραφή του Αχελώου., Αξιολόγηση : Επαρκές συνοπτικό κείμενο και δυνατότητα χρήσης του εντύπου ως τετραδίου για πρόσθετες σημειώσεις πεδίων

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:58 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:58 (EET)
Αντίτυπα 2
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλιαράκι.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών
Σελ. 20
Συγγραφέας Ερευνητική ομάδα για την οικολογική – Συστηματική Παιδαγωγική/ΠΤΔΕ
Τοποθεσία Πάτρα