Παρακολούθηση & Σχέδιο Διαχείρισης για τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta στην Περιοχή ΛΘ Μεσολογγίου Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2021, 17:34 (EET)
Δημιουργήθηκε 15 Ιανούαριος, 2021, 11:18 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ - Interreg-PRO Natura 2000
Συγγραφέας ΕΠΕΜ - εταιρεία περιβ/κων Μελετών Α.Ε.