Παρακολούθηση - Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του μικρονησιωτικού συμπλέγματος των Εχινάδων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Βοτανικής Εταιρείας
Συγγραφέας Ηλιάδου, Ε., Πανίτσα, Μ., Δημόπουλος, Π.