Οριστική Μελέτη Εργων αποχέτευσης-αποστράγγισης αντλιοστασίων D1,D2 D6 και συναφών έργων στις Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:30 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Είδος Εντύπου Μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Συγγραφέας ECOS Μελετητική κ.α