Οριστική Μελέτη - Αλιευτική Αξιοποίηση Κεντρικού Τμήματος Λιμνοθάλασσας Μεσολογίου Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Συγγραφέας ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία Νεοχώρι Μεσολογγίου