Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών Έργων για την Αναβάθμιση των Υδατικών Οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανία - Μελέτες

Περιλαμβάνονται αρχεία:

Περιβαλλοντική Μελέτη

Γεωτεχνικές Μελέτες

Τοπογραφική Μελέτη

Στατική Μελέτη

Πρόδρομη έκθεση υδραυλικών μελετών

Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Σχεδιο Ασφάλειας και Υγείας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 15 Οκτώβριος, 2021, 11:00 (EEST)
Δημιουργήθηκε 12 Ιανούαριος, 2021, 12:27 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Συγγραφέας Λαδά Ζ. κ.α & Σρεργιόπουλος Β. Κ.,Κουλας Γ. & συνεργάτες,Plano συμβουλοι Μηχανικοι ΕΠΕ,Γιαννάτος Γ., Μαραβέας Χ.
Τοποθεσία Αθήνα
σελ. 100