Οικοτουριστικός οδηγός λίμνης Τριχωνίδας = Ecotouristic guide of lake Trichonida

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / ΣΚΕΑΒ, εποπτεία έκδοσης Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Επιμέλεια ύλης Κωνσταντία Τραμπάζαλη . μετάφραση Έκτορας Παπαδάκης . φωτογραφίες Γιάννης Ρουσόπουλος [και] Δημήτρης Σπαρτινός