Οικονομοτεχνική μελέτη για την εκμετάλλευση της Artemia στην Ελλάδα Μέρος 1ο. Αξιοποίηση της Artemia των αλυκών του Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Συγγραφέας Ι. Καστρίτση-Καθαρίου & Β. Κιορτσή σε συνεργασία με τους Β. Κωνσταντινίδη και Κ. Θεοδωρήμπαση